FIRST LEGO League
Västernorrland och Jämtland


FLL Start Vad är FLL? FLL i skolan Tävlingen Hjernekraft Östersund Videos I media LEGO-material Sponsorer Kontakt

Vad är FLL?

FIRST LEGO League (FLL) är en internationell tävling i forskning, teknik och marknadsföring som riktar sig till barn och ungdomar i årskurs 4-9 (10-16 år). Varje år har tävlingen ett nytt tema och de deltagande lagen har alltid 8 veckor på sig att klara av uppdrag av teoretisk och praktisk karaktär. Genom att arbeta tillsammans och lösa problem får lagmedlemmarna möjlighet att utveckla färdigheter som kanske inte tidigare kommit till uttryck. Deltagandet stimulerar elevernas entreprenöriella lärande - ett lärande som betonas i grundskolans läroplan.

Projektperioden består av fyra huvuduppgifter:

  • Utföra en teoretisk forskningsuppgift kopplad till årets tema
  • Bygga och programmera en LEGO-robot för att tävla med
  • Marknadsföra laget och dess arbete
  • Skaffa lagsponsor (frivilligt, men är bra att ha)

Forskningsuppgiften handlar om att laget ska sätta sig in i de aktuella frågeställningarna kring årets tema, välja någon eller några frågor att arbeta kring och föreslå lösningar på dessa. Uppgiften redovisas inför domarna på tävlingsdagen. En skriftlig sammanfattning av arbetet läggs in på lagsidan som man får tilldelad på hjernekraft.org.

Robotuppgiften går ut på att konstruera och programmera en robot som kan lösa kluriga uppdrag på robotbanan. Till det använder man LEGO Mindstorms NXT eller EV3, vilket är ett programmerbart LEGO-material med en centralenhet eller "datahjärna", sensorer, motorer och naturligtvis en massa byggklossar av typen LEGO Technic. En skriftlig sammanfattning läggs in på lagsidan på Hjernekraft.

På tävlingsdagen får deltagarna göra en marknadsföringspresentation inför domarna. Där berättar de i en utställningsmonter om hur de har visat upp sitt arbete för exempelvis föräldrar, politiker eller media. Presentationen kan innehålla PowerPoint, film, affischer, sång, rap eller annat. En skriftlig sammanfattning läggs in på lagsidan på Hjernekraft.

Deltagandet i tävlingen innebär en del kostnader och därför uppmanas lagen att snabbt försöker skaffa en eller flera lagsponsorer. Kolla med lärare och föräldrar vilka kontakter som finns i lokala företag. Om det behövs buss för att åka till turneringsarenan på tävlingsdagen, kan det vara klokt att bland annat kontakta ett lokalt bussbolag för att minska resekostnaden.


Vad behövs för att delta i FLL?

  • Ett lag bestående av ca 10 barn/ungdomar i årskurs 4-9 (10-16 år) samt en eller två lagledare över 18 år. Laget kan vara en del av en skolklass, fotbollslaget, grannarna på gatan, ett gäng kusiner, eller andra barn/ungdomsgrupper. Vid tävlingen i Östersund kan även hela skolklasser delta. (I den skandinaviska finalen är det dock begränsat till 10 barn/ungdomar och två lagledare.)


  • Bärbar dator för programmering av roboten, jobba med forskningsuppgiften mm.
  • FLL robotset. Tävlingsorganisatören lånar ut robotar till de lag som saknar egna. Kontakta FLL-projektledaren på Teknikland.


  • Anmälningsavgift + tävlingsbana för att lösa uppgifterna på. Anmälningsavgiften är ungefär 2500kr och tävlingsbanan kostar ca 1300kr med frakt.
 
 
 
 

FIRST LEGO League 2017

2017 års FIRST LEGO League-tema har fått namnet Hydro Dynamics och handlar om vatten! Deltagarna i åk 4-9 (10-16 år) från 80 länder ska ta reda på hur vi hittar, transporterar, använder och gör oss av med vatten på bästa och mest miljövänliga sätt.

Naturligtvis ingår som tidigare forskning, teknik och marknadsföring i projektarbetet.

Det fullständiga uppdraget offentliggörs 16 september. Tävlingsdagen är 11 november 2017.


Anmälning

Anmälning till tävlingen kan göras från februari 2017 till mitten av september 2017 HÄR.

När du har anmält laget är det viktigt att även beställer ett Challenge-set HÄR.

Challenge-setet innehåller nämligen den utrustning som behövs för att göra en egen robotbana att träna på. Det är en stor plastmatta med själva banan och ett antal LEGO-byggsatser som utgör hinder och uppgifter för roboten.

OBS! Challenge-setet skickas inte förrän fakturan är betald! Det är därför viktigt att se till att den blir betald snabbt, så att ingen fördröjning sker. Detsamma gäller anmälningsavgiften, för om det är fler lag som anmäler sig än de ca 8 platser som finns tillgängliga, är det de som är snabbast att betala som får sina platser!

Bilden visar robotbanan från 2009, Smart Move!


Tävlingsdagen

Lördagen den 11 november 2017 äger regionfinalen i FLL rum på Mittuniversitetet i Östersund. Det blir en fartfylld dag med tävling, spänning, underhållning och en stor mängd ungdomlig entusiasm! Det lag som presterar bäst i de olika kategorierna koras till FIRST LEGO League Champions och får representera Västernorrland och Jämtland i den stora skandinaviska finalen som genomförs någonstans i Skandinavien 2/12.


Nedladdningsbara dokument

Vill du spara eller skriva ut texten ovan, så finns den i UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION.

FÖRDJUPANDE FORTSÄTTNING på texten ovan.

RAPPORT FLL 2012 som med text och bilder beskriver hur tävlingen i Härnösand och Östersund gick till. En rapport för 2013 kommer så småningom, men den har tyvärr blivit fördröjd på grund av nedläggningen av tävlingen i Härnösand.

Lars-Åke Krantz läsvärda kåseri: När FLL kom till stan!

Varför tycker Kastellskolan i Härnösand att FLL är så bra? Läs vad deras dåvarande rektor Marcus Claesson säger HÄR!

TECKNAD SERIE som väl beskriver vad det innebär att delta i FIRST LEGO League. Bilderna visar den gamla LEGO-roboten (RCX), men annars stämmer innehållet ganska bra. Några saker har dock förändrats sedan den gjordes, exempelvis: Team-manualen kallas numera Lagledarhäfte för skol-och fritidslag, "dagboken" är ersatt med en annan form av dokumentation, anmälningstiden börjar 1 februari, skandinaviska finalen genomförs tre veckor efter de lokala tävlingarna och FIRST Scandinavia har fler än tre anställda... Trots skillnaderna i detaljer ger en genomläsning av serien en bild av projektet i stort.

LAGLEDARHÄFTE FÖR SKOL- OCH FRITIDSLAG är en handbok som förutom att beskriva vad FLL innebär, även kopplar projektet till skolans läroplan och kursplaner. Som tillägg till den finns en bilaga som knyter fler ämnen till FLL. Klicka på länken "SE_web..." till höger om den svenska flaggan under rubriken "Veilederhefte..." så hittar du handboken. Nedanför den finns bilagan "Mål och..." som hänvisar till fler ämnen i LGR 11.

FLL-INTRO MED ÖVNINGAR är ett lektionsupplägg som kan vara bra att ha för att introducera FLL-konceptet för eleverna redan under vårterminen eller direkt när skolan börjar på hösten. De är då redo att snabbt engagera sig i tävlingsuppgifterna när projektperioden börjar i september. Vill du ha planeringen som wordfil för att lägga in egen text är du välkommen att kontakta oss via KONTAKTSIDAN.

PowerPoint som används för INTRODUKTION AV FLL-KONCEPTET. (Denna PowerPoint nämns bland annat i lektionsplaneringen ovan.)

När man är lagledare för ett FLL-lag har man en hel del att tänka på. Här finns en LATHUND FÖR FLL-LAGLEDARE som underlättar arbetet under projektperioden.

Grej Of The Day är ett koncept med korta lektioner om ett land, en person, en världshändelse, ett begrepp eller annat intressant som sprids i lärarkretsar över landet. Självklart finns en GOTD om FLL!

Vill du veta mer? Klicka runt bland flikarna på den här hemsidan, så hittar du nog vad du söker. Är det fortfarande något du funderar över är du välkommen att kontakta oss HÄR!

Tillbaka upp

   
   
   
   
   
 
 
   
   
 
   
   

FIRST LEGO League i Östersund arrangeras av TEKNIKLAND, Optands flygfält, 831 92 Östersund. Reception: 063 - 140 550. Direktnummer 063 - 150 550. E-post: anders@teknikland.se